Peyzaj Projeleri

Peyzaj tasarımlarımız da öncelikli olarak bilimsel veriler doğrultusunda ekolojik, doğal, sosyal, kültürel, çevresel, ekonomik, teknolojik, iklimsel, arazi yapısına göre, yakın çevre ilişkileri, bitkisel, coğrafik, yenilikçi, sürdürülebilir, sorunlar ve olanaklar tespiti sonucu, doğal, tarihi ve kültürel değerleri koruyarak yasal çerçeveler ışığında insan-flora-fauna ilişkisini ön planda tutarak ihtiyaçlar ve gereksinimler gözetilerek çalışmalar yapılmaktadır.

 • Tasarım sürecinde coğrafi bilgi sistemleri (GIS), (CBS) kullanılarak overlay analizi (örtüşme analizi) ile farklı tabakalar, katmanlar üzerinde mekânsal veriler kullanılarak alanın geliştirilmesi, tasarıma yön verilmesi sağlanır.Mümkün olabilecek en iyi mekansal komposizyon ortaya koyulmaktadır.Projelerimizde;
  • Yapısal peyzaj projeleri
  • Bitkisel peyzaj projeleri
  • Sulama ve drenaj projeleri
  • Peyzaj aydınlatma projeleri
  • Peyzaj detay projeleri olarak hazırlanmaktadır.