Kamulaştırma ve Mühendislik Hizmetleri

Kamulaştırma hizmetlerimiz, konusunda uzman Harita ve Kadastro Mühendislerimiz tarafından yürütülmektedir. Kamulaştırma işimiz kapsamında hesabat haritalarının üretimi ve tablolarının hazırlanması, ilgili kurumlarda takibi ve mutabakatının sağlanması işlerini kapsamaktadır.
Mühendislik hizmetlerimizde ise, teknik ve uzmanlık gerektiren öneriler, hesaplar, raporlar, danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri bulunmaktadır.