• Hizmet Kapsamı: Ulaşım ve Trafik Çözümleri
  • İşveren: Sağlık Bakanlığı-Rönesans Sağlık Yatırım
  • Başlangıç Tarihi: 2013
  • Bitiş Tarihi: 2016
  • Konum: Adana
  • Proje Durumu: Tamamlandı

 

Adana Entegre Sağlık Kampüsü 2003 yılında Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında Türkiye’nin 22 farklı kentinde inşa edilecek olan 30 sağlık tesisinden bir tanesidir. Proje 2013 yılı Haziran ayında Sağlık Bakanlığı ile bu projenin hayata geçirilmesi amacıyla kurulmuş olan özel amaçlı bir kurum olan ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. arasında akdedilen bir PPP (Kamu Sektörü-Özel Sektör Ortaklık) anlaşması kapsamı altında hayata geçirilmektedir. Bahsi geçen özel amaçlı kurum söz konusu anlaşma kapsamında 28 yıllık proje süresi boyunca yeni sağlık tesisinin ayrıntılı tasarımından, inşaatından, donatılmasından, finansmanından ve bakımından sorumlu iken sağlık hizmetlerinin sunumu ise Sağlık Bakanlığının sorumluluğunda olacaktır. 28 yıllık proje süresinin sonunda tesis Sağlık Bakanlığına devredilecektir. Rönesans özel amaçlı kurumun bir parçasıdır ve yatırım ve inşaat faaliyetlerinden sorumludur.

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Türkiye’nin Adana, Hatay ve Osmaniye illerine sağlık hizmetleri sunacaktır. Proje 328.820 m2’lik bir alanı kaplamaktadır ve 1.550 toplam yatak kapasitesine sahip bir entegre sağlık kampüsünden meydana gelmekte ve üç adet hastaneyi kapsamaktadır. Bu hastaneler 1.300 yataklı ana hastane, 150 yataklı bir fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi ile suçlular için 100 yataklı bir yüksek güvenlikli psikiyatri hastanesidir. Hastanelere ek olarak, sağlık destek tesisleri, bir ticari bölge, bir teknik birim binası, bir helikopter pisti ve bir kojenerasyon/trijenerasyon tesisi bulunacaktır. İnşaat faaliyetlerinin yaklaşık olarak 36 ay süreceği tahmin edilmektedir.