Havaray;

Proje alanı, Sisli ve Kâğıthane ilçeleri sınırları içinde, Haliç’in kollarından biri olan Kâğıthane Deresi ve vadi boyunca konumlanmaktadır. Bu alan içerisinde kalan dere uzunluğu yaklaşık olarak 8 km’dir. Proje alanının kuzeyi Sisli ilçe sınırları içindeki orman alanları, batısı Eyüp ve Kâğıthane ilçeleri, doğusu Sisli-Ayazağa ve Kâğıthane ilçesi konut alanları, güneyi Kâğıthane ilçesi konut alanları ile çevrelenmekte olup, “Sadabad Tarihi ve Kentsel Sit Alanı ve Etkileşim Geçiş Alanı “sınırlarına dek uzanan alanı kapsamaktadır.

 

Hatta iki adet istasyon düşünülmüştür. Bu istasyonlardan Vadi İstanbul tarafında olanı Viyadükte konumlandırılmış olup, iki yan perondan oluşmaktadır. Perondan çıkan yolcular Vadi İstanbul Alışveriş kompleksine bu binanın 2. Katından ulaşabileceklerdir. İstasyona olan diğer giriş ise Vadi İstanbul yerleşkesinin doğu tarafına konumlandırılmıştır. Hattın ikinci İstasyonu olan Seyrantepe İstasyonu ise depo/bakım atölyesi ile birlikte aç-kapa olarak düşünülmüş olup tek yan perondan oluşmaktadır.

 

Planlama alanı ve yakın çevresi ulaşım bağlantıları açısından incelendiğinde; alanı doğu-batı ekseninde bölen TEM otoyolu ile vadinin kuzey-güney bağlantısını sağlayan ve vadi boyunca devam eden Cendere Yolu en önemli ana arterleri oluşturmaktadır. Ayrıca Cendere yolu – Ayazağa köy içine uzanan ulaşım aksı, planlama alanının Maslak mevki ve Büyükdere Caddesi ile bağlantısını da sağlayan ikinci derece ulaşım arteridir.

Planlama alanı çevre ilişkileri ve etkileşim alanı ile birlikte değerlendirildiğinde; alanın doğusunda kalan ve halen uygulaması devam eden “Stadyum Alanı”, ”Sağlık Tesisleri Alanı” ve “Turizm-Ticaret Alanı” projesine hizmet etmesi hedeflenen Seyrantepe –Cendere yolu Tem otoyolu bağlantı projesi ve Kâğıthane -Hasdal kavşağı TEM bağlantı yolları planlama alanının önemli bağlantılarını oluşturmaktadır.

20 km uzunluğunda yol uygulama projeleri, atıksu ve yağmursuyu uygulama projeleri, sanat yapıları ve aydınlatma projeleri hazırlanmıştır ve kontrollük hizmeti devam etmektedir.